• Mühasibatlıq sisteminin qurulması
  • Hesabatların verilməsi
  • Şirkətlərin maliyyə analizi
  • Risklərin ölçülməsi
  • Audit xidməti
  • Dövlət orqanlarında şirkətlərin  təmsil edilməsi
  • Qiymətli  kağızlarla əməliyyatlarının aparılması