• Sənədlərin hazırlanması (hüquqi və fiziki şəxslər üçün):

1. Ərizələr;

2. Müqavilələr (podrat müqavilələri, xidmət    müqavilələri, alğı-satqı, icarə, aktyorluq və s.)

3. Etibarnamələr;

4. İddia ərizələri;

5. Etirazlar;

6. Şikayətlər;                                                                                                                                              

7. Vəsatətlər;                                                                                                                                           

8. Xarici dövlətin səlahiyyətli orqanından arayışların istənilməsi;                                                         

9. Sorğu;                                                                                                                                                      

10. Təlimatlar;                                                                                                                                                

11. Əsasnamələr;                                                                                                                                          

12. Nizamnamələr;                                                                                                                                          

13. Məktublar;

  • Mübahisələrin həlli (hüquqi və fiziki şəxslər üçün):

1. Zərərin ödənilməsi;                                                                                                                                    

2. Borcların yığılması;                                                                                                                                    

3. Mənəvi zərərin kompensasiyası;                                                                                                                  

4. Məhkəmənin aktlarından şikayət;                                                                                                              

5. Əmək mübahisələri;                                                                                                                                    

6. Uşağın ölkə xaricinə çıxarılması;                                                                                                                  

7. Uşaqla ünsiyyət;                                                                                                                                        

8. Nikahın pozulması;                                                                                                                                    

9. Atalığın müəyyən edilməsi;                                                                                                                        

10. Qanunsuz tikilinin sökülməsi;                                                                                                                    

11. Əmlak bölgüsü;                                                                                                                                        

12. Sığorta mübahisələri;                                                                                                                                

13. Müqavilələrin ləğvi, dəyişdirilməsinə dair mübahisələr;                                                                            

14. Aliment;                                                                                                                                                    

15. Hüququn bərpası;                                                                                                                                    

16. Övladlığa götürmə;                                                                                                                                  

17. Pul tələbi;                                                                                                                                                  

18. İstehlakçı hüquqlarının müdafiəsi;                                                                                                            

19. Ekspert qarşısında sualların qoyulması;                                                                                                        

20. Lizinq;                                                                                                                                                      

21. Mənzilə köçürülmə;                                                                                                                                  

22. Qiymətləndirmə mübahisələri;                                                                                                                  

23. Əsassız varlanma;                                                                                                                                    

24. Fəaliyyət qabiliyyəti olmayan elan edilməsi;                                                                                            

25. Hüquqi şəxslərlə fiziki şəxslər arasında borc mübahisələri və sair.

  • Şirkətlərin və fərdi sahibkarların qeydiyyatı
  • Xarici vətandaşların  qeydiyyatı