HÜQUQ XİDMƏTİ

Hüquqi şəxslərə 

HÜQUQ XİDMƏTİ

 • Biznesin hüquqi müşayiəti (abunə xidməti)
 • Sənədlərin hüquqi ekspertizası
 • Korporativ hüquq
 • Müqavilə layihələrinin hazırlanması və onların hüquqi ekspertizası
 • İddia ərizələrin və şikayətlərin tərtib olunması
 • Vergi mübahisələrinin hüquqi tənzimlənmələri
 • Miqrasiya məsələləri
 • Gömrük xidmətlərinin göstərilməsi
 • İnzibati orqanlara müraciət,təmsilçilik və mübahisələrin həlli
 • Məhkəmədə təmsilçilik
 • Tibb Hüququ

Fiziki şəxslərə

HÜQUQ XİDMƏTİ

 • Hüquqi konsultasiyalar  (şifahi və yazılı)

Daşınmaz əmlak

Ailə hüququ

Vergi hüququ

Miqrasiya hüququ 

Müəlliflik hüququ

Gömrük hüququ

Mülki hüquq

 • Müqavilələrin tərtib edilməsi
 • İnzibati orqanlara müraciət,təmsilçilik və mübahisələrin həlli
 • Məhkəmədə təmsilçilik
 • İddia ərizələrin və şikayətlərin tərtib olunması