Юридические услуги

- Hüquqi konsultasiyalar (şifahi və yazılı)
- Müqavilələrin tərtib edilməsi
- İnzibati orqanlara müraciət,təmsilçilik və mübahisələrin həlli
- Məhkəmədə təmsilçilik
- İddia ərizələrin və şikayətlərin tərtib olunması

- Tam mühasibat xidməti (abunə)
- Hesabatların verilməsi
- Mühasibat uçotunun bərpası
- İnventarizasiya
- Kadr kargüzarlığı
- Audit xidməti

Статьи

İşçiyə ödənişsiz məzuniyyət hansı hallarda və hansı müddətə verilə bilər?

İşçiyə ödənişsiz məzuniyyət hansı hallarda və hansı müddətə verilə bilər?

Новости

21.08.2018

ƏMƏK MƏCƏLLƏSİ İyirminci fəsil Maddə 128. Ödənişsiz məzuniyyətdən istifadə hüququ Qo

Более...

"MÜQAVİLƏ HÜQUQU" ÜZRƏ TƏLİM

Новости

04.08.2018

MÜQAVİLƏLƏR əməkdaşlıq zamanı inamı və vədi rəsmiləşdirən sənəd olaraq, gündəlik həyatımı

Более...
Nikahın bağlanma qaydası və şərtləri

Nikahın bağlanma qaydası və şərtləri

Новости

31.07.2018

Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi   Maddə 9. Nikahın bağlanma qaydası 9.1. Nikah m

Более...