Финансовые услуги

Система бухгалтерского учета, финансового анализа и отчетности

Управление человеческими ресурсами

Şirkətdaxili sənədləşmələrin aparılması, kadrların yerləşdirilməsi, təlim və təcrübə proqramı

Юридические услуги

Юридические консультации, договоры, представительство и другие юридические услуги

WEB PROQRAMLAŞMA VƏ QRAFİK DİZAYN

Müasir üslubda web saytların və qrafik dizaynların hazırlanması

Статьи

ÖLMÜŞ ELAN EDİLMİŞ ŞƏXSİN ƏMLAKINI KİM İDARƏ ETMƏLİDİ?!

ÖLMÜŞ ELAN EDİLMİŞ ŞƏXSİN ƏMLAKINI KİM İDARƏ ETMƏLİDİ?!

Советы

24.01.2017

Oxuduğunuz bu yazıda sizə fiziki şəxsin itkin xəbərsiz itkin düşmüş və fiziki şəxsin ölmüş elan edilməsi barədə v

Более...